ජනපති, ඇමතිවරුන්ට අනිවාර්ය රාජකාරියක් පවරයි

Thursday, 06 October 2016 - 7:10

%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
දිස්ත්‍රිික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය සොයාබැලීමට අමාත්‍යවරුන් මාස තුනකට වරක් හෝ එහි සංචාරය කළ යුතු බව ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන පවසනවා.

ඒ සඳහා කාලසටහනක්ද ඉදිරියේදී ලබාදීමට පියවර ගන්නා බවයි තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවකට කොළඹදී ඊයේ එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව කියා සිටියේ.