ඩෙංගු මදුරුවන් බෝ කළ දෙදෙනෙකුට අත්හිටවූ සිර දඩුවම්

Thursday, 06 October 2016 - 10:22

%E0%B6%A9%E0%B7%99%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%9D+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B7%8A
මදුරුවන් බෝවන ආකාරයෙන් නිවාස පරිශ්‍ර පවත්වාගෙන ගිය බවට වරද පිළිගත් පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුට බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරනයෙන් අත්හිටවූ සිරදඩුවම් නියම කර තිබෙනවා.

සිය නිවස හා අවට පරිසරයේ ජලය රැදෙන ආකාරයෙන් වතුර බැරල් සහ වෙනත් හිස් භාජන අක්‍රමවත් අයුරින් බැහැර කිරීම හේතුවෙනුයි මොවුන්ට නඩු පවරා ඇත්තේ.

බදුල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට සැකකරුන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අත්හිටවූ සිරදඩුවම්වලට අමතරව එක් අයෙකුට රුපියල් දස දහස බැගින් වූ දඩයක්ද නියම කර තිබෙනවා.