අධිවේගී මාර්ගයේ අනතුරකින් මෝටර් රථයක් සුන්බුන් ගොඩක් වූ හැටි කැමරාවක සටහන් වෙයි

Thursday, 06 October 2016 - 14:00

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අධිවේගී මාර්ගයක සිදුවූ අනතුරකින් මෝටර් රථයක් සැණින් සුන්බුන් ගොඩක් වූ අයුරු කැමරාවක සටහන් වී තිබෙනවා.

මෙම අනතුර ලන්ඩන්හි සිදුවූවක් බවටයි වාර්තා වන්නේ.

එහිදී අනතුර සිදුවන්නේ පිටුපසින් අධික වේගයෙන් පැමිණි ලොරි රථයක් ඉදිරියේ තිබූ මෝටර් රථයේ ගැටීමෙනුයි.

අදාළ මෝටර් රථයේ සිටි 20 හැවිරිදි තරුණයෙකු අනතුර හේතුවෙන් බරපතල තුවාල ලබා තිබෙනවා.

එම අනතුර සිදුවූ අයුරු පහතින්.