විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට

Thursday, 06 October 2016 - 15:12

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+20+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
2017 වසර සදහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත ලබන 20 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට අද පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබෙනවා.

කථානායක කරූ ජයසූරියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පැවති පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තවදුරටත් තීරණය කර ඇත්තේ ලබන වසර සදහා වන අයවැය කතාව නොවැම්බර් 10 වනදා සිදුකිරීමටයි.

එමෙන්ම මාසයක් පුරා අයවැය විවාදය පවත්වා දෙසැම්බර් 10 වනදා තුන්වන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට ද අද රැස්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී තීරණය වී තිබෙනවා.