නිවෙස්වල වැඩකටයුතු බහුතරයක් ගැහැණු දරුවන්ට

Friday, 07 October 2016 - 10:03

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%84%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7
ගැහැණු දරුවන්, පිරිමි දරුවන්ට වඩා සියයට 40 කට වැඩි කාලයක් නිවෙස්වල වැඩපල සදහා යොදවන බව යුනිසෙෆ් ආයතනය පැවැත්වූ සමීක්ෂණයකින් හෙළි වී තිබෙනවා.

ලොව පුරා ගැහැණු ළමයින්ගේ නිවෙස්වල කටයුතු සැලකූවිට එය දිනකට අතිරේක පැය මිලියන 160 කට සමානයි.

එමෙන්ම, ගැහැණු දරුවන් පිටතින් නොපෙනෙන කුඩා ළමයින් බලා ගැනීම සදහා වයස්ගත වූවන්ට සත්කාර කිරීම ආදී කටයුතුවල නිරත වන බව ද සමීක්ෂණයේදී හෙළි වී ඇති කරුණක්.

ගැහැණු දරුවන්ගේ වයස ඉහළ යාමත් සමග පැවරෙන වැඩකටයුතු ප්‍රමාණය ද ඉහළ යාම තවත් ප්‍රවණතාවක් බව යුනිසෙෆ් ආයතනය පෙන්වා දෙනවා.

වයස අවුරුදු 9 දී පිරිමි ළමයින්ට වඩා සියයට 30 ක් වැඩි නිවෙස් කටයුතුවල නිරත වන ගැහැණු ළමයින් වයස අවුරුදු 14 වන විට පිරිමි ළමයින්ට වඩා සියයට 50 කට වැඩි අතිරේක කාලයක් නිවෙස් කටයුතු සදහා යොදවන බව සදහන්.