අද රාත්‍රියේ උල්කා වර්ෂාවක්

Friday, 07 October 2016 - 12:18

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට අද (07) දිනයේදී උල්කා වර්ෂාවක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බව ග්‍රහලෝකාගාරය ප්‍රකාශ කළා.

එහි තාරකා විද්‍යා ප්‍රදර්ශක නාලක අබේසේකර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියේ සූර්යයා බැස යාමෙන් අනතුරුව මෙම උල්කා වර්ෂාව උතුරු අහසේ දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවයි.