විශ්‍රාමිකයන්ගේ ගැටලූ පිළිබද සාකච්ඡාවක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී

Friday, 07 October 2016 - 13:35

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93
ඒකාබද්ධ විශ්‍රාමිකයින්ගේ සංගමයේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී මේ වනවිට සාකච්ඡාවකට එළඹ සිටිනවා.

වැටුප් විෂමතා ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් රජයේ විශ්‍රාමිකයන් පිරිසක් අද දහවල් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක නිරත වූ අතර එහ් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුවේ රථ වාහන තදබදයක් ද ඇතිවුණා.

ඔවුන්  ඕල්කට් මාවත ඔස්සේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත පැමිණි අතර පසුව එම සංගමයේ නියෝජිතයන් කිහිපදෙනෙකු ජනාධිපති කාර්යාලය තුළට කැදවා සාකච්ඡාවක් ලබාදී තිබෙනවා.