මුල්වලට ගිනිතබා සිදුකරන මහා පරිමාණ දැව ජාවාරම

Saturday, 08 October 2016 - 6:46

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AB+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%B8
රජයට අයත් වනාන්තරවල ඇති වටිනා විශාල ගස්වල මුල්වලට ගිනිතබා සිදුකරගෙන යන මහා පරිමාණ දැව ජාවාරමක් පිළිබඳ තොරතුරු පලාගල - ගල්කිරියාගම ප්‍රදේශයෙන් අපට වාර්තා වුණා.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පලාගල - ගල්කිරියාගම ප්‍ර දේශයේ රජයට අයත් වනාන්තරවල මෙලෙස දැව ජාවාරමක් සිදුවන බවට අපට තොරතුරු ලැබුණා.

ඒ අනුව අප එම ප්‍ර දේශයේ සංචාරයක නිරතවූ අතර, කැකිරාව ප්‍රා දේශිය ලේකම් අතුල සෙනරත් බණ්ඩාර මහතාද අපහා එක්වුණා.

එහිදී අපට නිරීක්ෂණය වුණේ කුඹුක්, පළු, කළුවර ආදී වටිනා විශාල ගස්වල මුල්වලට ගිනිතබා ඇති ආකාරයයි.

ගින්නෙන් මුල විනාශවී යාමෙන් අනතුරුව මේ සුවිසල් ගස් බිමට පතිතවූ පසුව ජාවාරම්කරුවන් ඒවා කොටස්කර රැගෙන යනවා.

එලෙස ගිනිතබා බිම හෙලූ ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් අපට එහිදී නිරීක්ෂණය වුණා.

මේ අතර, එලෙස කොටස්කර ගෙන ආ දැව කඳන් කිහිපයක් ගල්කිරියාගම - පොතාන ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තක තිබෙන බවට ද තොරතුරු ලැබුණා.

එහි ගිය අපට ඔවුන් පැවසුවේ මෙම වටිනා ශාක කඳන් දර පිණිස රැගෙන ආ බවයි.