මියන්මාරයට පනවා තිබූ සම්බාධක ඇමරිකාව ඉවත් කරයි

Saturday, 08 October 2016 - 10:29

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
මියන්මාරයට එරෙහිව ඇමරිකාව පනවා තිබූ සම්බාධක ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා විසින් ඊයේ ඉවත් කර තිබෙනවා.

මියන්මාරයේ හමුදා පාලනයක් පැවති සමයේදී මෙම සම්බාධක පනවා තිබුණේ එහි ප්‍රතිපත්ති ඇමරිකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව පවසමින්.

2015 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ පැවති ඓතිහාසික මැතිවරණයෙන් පසු මියන්මාරය ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීම සඳහා පියවර රැසක් ගෙන ඇති බවයි සම්බාධක ඉවත් කරමින් ජනාධිපති ඔබාමා ප්‍රකාශ කළේ.