හෙළ උරුමය ඇතුලේ මතවාදී ප්‍රශ්නයක් ?

Monday, 10 October 2016 - 6:27

%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%8B%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%3F

අද හාඩ්ටෝක් තුළින් සෘජුවම ප්‍රශ්න කෙරෙන්නේ ජාතික හෙළ උරුමයේ හිටපු නායක පුජ්‍ය ඕමල්පේ සෝභිත හිමියන්ගෙන්...