මහ රෑ යාමේ මහා ජලාශයක් හිස් වූ හැටි

Monday, 10 October 2016 - 7:39

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%91+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
මහනුවර පොල්ගොල්ල ජලාශයේ දොරටුවල නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රී 10.00 සිට ජලාශයේ වාන්දොරටු එක බැගින් විවර කර ජලය හිස් කිරීම ආරම්භ කළා.

ඒ අනුව මහනුවර සහ අවට ප්‍රදේශ වල ජලය සැපයීම පැය 33ක කාලයක් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ජලාශ දොරටුවල නඩත්තු කටයුතු අවසන් වීමෙන් අනතුරුව පස්වරු 5ට පමණ නැවත ජලාශය පිරවීම සිදු කරන බවයි පොල්ගොල්ල වේල්ල භාර වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා ප්‍රකාශ කළේ.

නඩත්තු කටයුතු සඳහා හිස් කළ පොල්ගොල්ල ජලාශයට බැහැපු මිනිස්සුන් එහි මසුන් අල්ලන අයුරු පහතින්.ඊයේ රාත්‍රියේ ජලාශය හිස් කළ අයුරු පහතින්.