බෙරගල කන්දේ ගින්න නිවා දමයි

Monday, 10 October 2016 - 8:51

%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
වියලි කාලගුණයත් සමඟ හපුතලේ - බෙරගල කන්ද ආශ්‍රිත රක්ෂිතයේ හටගත් ගින්න මේ වනවිට නිවාදමා තිබෙනවා.

ඊයේ දහවල් හටගත් ගින්නෙන් අක්කර 60 ත් 80 ත් අතර භූමි ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බවටයි වාර්තාවන්නේ.

පොලීසිය සහ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරීන් එක්ව ගින්න මැඩපවත්වා තිබෙනවා.