මහලු ගුරුවරයාට පහරදුන් සිසුවාට එරෙහිව පන්තියේ සිටි අනෙක් සිසුන් එකතුවී කළ වැඩේ

Monday, 10 October 2016 - 10:46

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%9A%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%9A
මහලු ගුරුවරයෙකුට පහරදීමට උත්සහ කළ සිසුවෙක් අනෙක් සිසුන් විසින් පන්ති කාමරයෙන් එළියට ඇදදමන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝවක් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා.

අදාළ සිසුවා පන්ති කාමරයේ ගුරුවරයා උගන්වමින් සිටියදී headphone එකක් භාවිත කරමින යමක් අසමින් සිටිනවා.

මෙය දුටු ගුරුවරයා මුලින් එය ඉවත් කරන ලෙස දැන්වුවද ඔහු එය නෑසුනා සේ සිටිනවා.

පසුව ගුරුවරයා එය බලෙන් ඉවත්කිරීමට යාමේදී එය කැඩී යන අතර එයට කිපුණු සිසුවා එක් වරම පැන තම ගුරුවරයාට පහරදීමට උත්සහ කරනවා.

එම අවස්ථාවේ ඔහුගේ පන්තියේ සිටි අනෙක් සිසුන් විසින් අදාළ සිසුවා අල්ලාගනු ලබන අතර පසුව එම සිසුවා පන්තිකාමරයෙන් එලියට ඇද දමනවා.

එම අවස්ථාව පහතින්