බැසිල්,හිටපු පොලිස්පති බරපතල කොමිසමේ. ලොහාන් FCIDයේ

Monday, 10 October 2016 - 11:06

%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A.+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A+FCID%E0%B6%BA%E0%B7%9A
හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ සහ හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකු වන මහින්ද බාලසූරිය අද පෙරවරුවේ බරපතල වංචා විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම වෙත පැමිණියා.

ඊට අමතරව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි ලොහාන්  රත්වත්තේ ද අද පෙරවරුවේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය හමුවේ පෙනී සිටියා.

හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ බරපතල වංචා විමර්ශන වෙත පැමිණියේ  ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති උඩරට සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් සිදුකළ මුදල් අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.

හිටපු පොලිස්පති මහින්ද බාලසූරිය බරපතල විමර්ශන කොමිසම වෙත පැමිණියේ ඔහු පොලිස්පතිවරයාව සිටි සමයේ ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ සාමාජිකයන් සිව්දෙනෙකුට ආයුධ සන්නද්ධ පොලිස් ආරක්ෂාව ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීමටයි.

මේ අතර හෝමාගම - දියගම - මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය ඉදි කිරීමේදී සිදුවූ මුදල් අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් ලැබී ඇති පැමිණිල්ලකට ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්තේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත පැමිණියා.