බදුල්ලේ කුණු කන්ද තවමත් ඇවිලෙයි. මීතේන් වායුව පැතිරයාමේ අවදානමකුත්

Monday, 10 October 2016 - 11:12

%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92.+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A
බදුල්ල නගරයේ කුණු කන්ද ගිනි ගැනීමට ලක්වීම නිසා එමඟින් මීතේන් වායුව පැතිර යාමේ අවදානමක් පවතින බව බදුල්ල නාගරික කොමසාරිස් ඩබ්ලිව්. රන්දෙණිය ප්‍රකාශ කළා.

මේ නිසා ස්වසන අපහසුතා හටගැනීමට ඉඩ ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳව සැළකිලිමත් වන ලෙසයි කොමසාරිස්වරයා ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

බදුල්ල වින්සන්ට් ඩයස් ක්‍රීඩාංගණය පිටුපස ඇති කුණු කන්ද හදිසි ගිනිගැනීමකට ලක්වුණේ ඊයේ පස්වරුවේයි.