උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් මීගමු පාර වැසෙයි

Monday, 10 October 2016 - 11:37

%E0%B6%8B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9D%E0%B7%9D%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මීගමුව තෝප්පුව මංසන්දියේ උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් දැඩි රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙනවා.

කොච්චිකඩේ මීගමුව උඩන්ගාව බම්බුකුලිය යන ප්‍රදේශ වල ජනතාව විසින් අද උදෑසන මෙම විරෝධය ආරම්භ කළා.

වැලි සහ මැටි කපා ඉවත් කොට වලවල් වසා නොදැමීම හේතුවෙන් වටිනා මිනිස් ජීවිත අහිමි වන බවට පවසමිනුයි ඔවුන් මෙම විරෝධය ආරම්භ කළේ.

උඩන්ගාව සිට පාගමනින් හලාවත කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොච්චිකඩේ පාලම අසලදී විරෝධතාව ආරම්භ කළා.