බෙරගල යළි ඇවිළේ (ඡායාරූප)

Monday, 10 October 2016 - 13:36

%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%9A+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
බෙරගල රක්ෂිතයේ බෙරගල මංසන්ධියට ඉහලින් ඇති ප්‍රදේශය තවමත් ගිනිගනිමින් පවතින බව අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළා.

මෙලෙස ගිනිගනිමින් පවතින්නේ ජාල රක්ෂිත ප්‍රදේශයයි.

මේ අතර පසුගිය දින කිහිපයක සිට ඇතිවූ ගින්න හේතුවෙන් මේ වන විටත් අක්කර සියයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සදහන් කළේ බෙරගල රක්ෂිතයේ ගින්න නිවීම සඳහා යුද හමුදාවේ සහාය ද ලබා ගැනෙන බවයි.(ඡායාරූප - බුවනෙක නයනානන්ද)