තලමල 13ක් පිපී මුරුතහින්න බය කල හැටි (ඡායාරූප)

Monday, 10 October 2016 - 13:57

%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%BD+13%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BD+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හපුතලේ මුරුතහින්න ප්‍රදේශයේ තලමල 13ක් පිපී තිබෙනවා.

මෙම දුර්ලභ තලමල දැකගැනීමට බොහෝ දෙනෙකුගේ විශේෂ කැමැත්තක් පවතින බවටයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙස තලමල පිපීමෙන් ගම් හතකට උපද්‍රව පැමිණෙන බවටයි පැරණි ගම්වාසීන්ගේ මතය වී ඇත්තේ.(ඡායාරූප - බුවනෙක නයනානන්ද)