මේ වසරේ සංචාරකයින් මිලියන 1.5 ක් ලංකාවට

Tuesday, 11 October 2016 - 7:21

%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+1.5+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7
මේ වසරේ සැප්තැම්බර් මාසය අවසන් වනවිට සංචාරක කර්මාන්තයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.5 ක් උපයා ගැනීමට හැකි වී ඇතැයි සංචාරක සංවර්ධන අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසනවා.

සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සදහා අද කැදවා තිබූ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ඔහු පැවසුවේ මේ වසර තුළ සංචාරකයින් මිලියන 1.5 ක් මෙරටට පැමිණ ඇති බවයි.