පළාත් පාලන මැතිවරණය එළැඹෙන ජුනි මසයේ -ලක්ෂ්මන් යාපා කියයි

Tuesday, 11 October 2016 - 7:35

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%91%E0%B7%85%E0%B7%90%E0%B6%B9%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A+-%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පළාත් පාලන මැතිවරණය පැවැත්වීමට හැකිවන්නේ එළැඹෙන ජුනි මාසය පසුවී බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන පවසනවා.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ ඊයේ පස්වරුවේ මාතර - දෙයියන්දර ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින්.