ලොව උසම ගොඩනැගිල්ල තැනීම ඇරඹේ

Tuesday, 11 October 2016 - 10:22

%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
ලොව උසැතිම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ඩුබායි පාලකයා වන ෂෙයික් මොහොමඞ් බින් රෂීඞ් මක්තෝම් ඊයේ මුල් ගල තැබුවා.

ලොව දැනට උසම ගොඩනැගිල්ල ලෙස සැලකෙන්නේ ඩුබායි රාජ්‍යයේම පිහිටි මීටර් 828ක් උසැති බර්ජ් කලීෆා ගොඩනැගිල්ලයි.

නව ගොඩනැගිල්ල ඊට වඩා උසින් යුක්ත වන අතර, එහි අපේක්ෂිත උස මෙතෙක් හෙළිදරව් කර නැහැ.

වසර 2020දී ඩුබායි හි පැවැත්වෙන ලෝක අපනයන ප්‍රදර්ශනයට පෙර එහි ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙනවා.