චීනයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් කඩා වැටී විසි දෙදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට

Tuesday, 11 October 2016 - 13:40

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
නැගෙනහිර චීනයේ ෂෙජියෑං ප්‍රාන්තයේ වෙන්ෂු නුවර ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයක් කඩා වැටීමෙන් පුද්ගලයන් 22 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

1970 වසරේ ඉදිකරන ලද මෙම මහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉතා දුර්වල තත්ත්වයක පැවති බවයි වාර්තා වන්නේ.

අනතුරට ලක්වූ වැඩි දෙනෙක් මෙහි ලාබ කුලියට රැදී සිටි සංක්‍රමණික සේවකයන්.

සුන්බුන් අතර සිර වී සිටි 6 දෙනෙකු බේරා ගැනීමට ජීවිතාරක්ෂකයන් සමත් වුණා.