ජගත් වෙසක් සැමරුම ගැන සාකච්ඡා කරන්න විශේෂ දුත පිරිසක් දිවයිනට

Tuesday, 11 October 2016 - 15:06

%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7
ලබන වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් දින උළෙල සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ දුත පිරිසක් ලබන 18 වනදා දිවයිනට පැමිණෙනවා.

ඔවුන් එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් දින කමිටුව නියෝජනය කරන අතර, වෙසක් දින සැමරුම් උළෙලේ තේමාව තෝරා ගැනීම ඇතුලූ කරුණු රැසක් පිළිබඳව මෙරට බලධාරීන් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වනු ඇති.

එසේම එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙසක් සැමරුම සඳහා ආරාධනා කරන විදේශ රාජතාන්ත්‍රිකයන් පිළිබඳ තීරණය කිරීමද මෙහිදී සිදුවන බව අධිකරණ සහ බෞද්ධ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.