රටේ සහ ජනතාවගේ අනාගතය විනාශ කිරීමට ඉඩ නොදෙන තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය

Tuesday, 11 October 2016 - 19:32

%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A++%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA
අත්තනෝමතික ලෙස එට්කා ගිවිසුම අත්සන් කිරීම තුළින් රටේ සහ ජනතාවගේ අනාගතය විනාශ කිරීමට ඉඩදිය නොහැකි බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ වෘත්තීයවේදීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමයේ සභාපති ඉන්දික ගමගේ මහතා මේ බව පැවසුවේ අද කොළඹදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවමින්.