මධ්‍යම පළාතේ ළමා නිවාසවල නම වෙනස්වේ

Wednesday, 12 October 2016 - 7:01

%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A
ළමා නිවාස යන නම වෙනුවට ‘‘ළමා සංවර්ධන ඒකක’’ යන නාමය මධ්‍යම පළාත තුළ භාවිතා කළ යුතු බව පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලූකා ඒකනායක පවසනවා.

මහනුවර පුෂ්පදාන බාලිකා විද්‍යාලයේ ඊයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමිනුයි ඇය මේ බව කියා සිටියේ.