ව්‍යවස්ථාව ජනමත විචාරණයකින් තොරව සම්මත කර ගැනීමේ උත්සාහයක් - මහින්ද

Wednesday, 12 October 2016 - 7:27

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF
නව ව්‍යවස්ථාව ජනමත විචාරණයකින් අනුමත නොකර සම්මත කර ගැනීමේ උත්සාහයක් පවතින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

මඩකලපුව - මංගලාරාම විහාරස්ථානයේ නව බුදු මැදුර විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ  එක්වෙමිනුයි ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ.

ඡායාරූප - අම්පාර වසන්ත චන්ද්‍රපාල