කොක්අඩිචෝලේහිදී ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් සමඟ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

Wednesday, 12 October 2016 - 9:22

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
කොක්අඩිචෝලේ - අම්බලන්තුරේ ප්‍රදේශයේදී ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් ළඟ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

මත්පැන් ලබා ගැනීමට අලෙවිසැලකට පැමිණි අවස්ථාවේදීයි ඊයේ මොහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

අත්අඩංගුවට ගන්නා විට මොහු ළඟ තිබූ ව්‍යාජ රුපියල් 2000සේ නෝට්ටුවක් පොලිස් භාරයට ගෙන  තිබෙනවා.

සැකකරු 31 හැවිරිදි එම ප්‍රදේශයේම පදිංචිකරුවෙක්.