ඉන්දීය සාගරයේ ලක්ෂද්වීප් අසළ භූ කම්පනයක්

Wednesday, 12 October 2016 - 11:27

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B4%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දීය සාගරයේ පිහිටි ලක්ෂද්වීප් දිවයින ආසන්නයේ අද ප්‍රබල භූ කම්පනයක් සිදුවී තිබෙනවා.

එය රික්ටර් පරිමාණයේ 5.3 ක ප්‍රබලතාවකින් යුක්තවන බවයි ඇමරිකානු භූ විද්‍යා ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ.

ලක්ෂද්වීප් ආසන්න මුහුදේ කිලෝමීටර් 10 ක් ගැඹුරෙන් භූ කම්පනය සිදුව තිබෙනවා.

එමඟින් සිදුවූ ජීවිත හෝ දේපළ හානි පිළිබඳව මෙතෙක් වාර්තාවී නැහැ.