මහනුවර ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අසළ කැලෑ ප්‍රදේශයක ගින්නක්

Wednesday, 12 October 2016 - 11:38

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%A9%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%85+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%91+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහනුවර ඩී .එස්. සේනානායක විද්‍යාලය අසල කැළෑවක අද පෙරවරුවේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

විද්‍යාලයේ මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ආසන්නයේ පිහිටි කැලෑ ප්‍රදේශයක ගින්න හටගත් බවයි පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ.

කෙසේ වෙතත් පොලීසිය සහ ප්‍රදේශවාසීන් ගොඩනැගිල්ලෙන් සිසුන් ඉවත් කර ගින්න පැතිරීම වැළැක්වීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුවී නැහැ.