හපුතලේ තවත් බදුල්ලක් වෙයිද (ඡායාරූප)

Wednesday, 12 October 2016 - 13:03

%E0%B7%84%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AF++%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හපුතලේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරන ස්ථානය පරිසරයට හානි ගෙනදෙන ස්ථානයක් බවට පත්ව ඇතැයි වාර්තා වනවා.  

අප වාර්තාකරු කියා සිට්යේ මෙම ස්ථානය ආරම්භකළ කාල වකවානුවේ කසල ප්‍රතිචක්‍රීයකරනකොට කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කර තිබෙන බවයි .

නමුත් මේවනවිට එම ක්‍රියාවලිය නතර වී ඇති බව සදහන්.

මේ වනවිට හපුතලේ ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් එක්රැස් කරනු ලබන කසල එම ස්ථානයට ගෙනවිත් පුළුස්සා දමන බවයි වාර්තා වන්නේ.
 
මෙලෙස කසල පුළුස්සා දමන විට ඇති වන දුම එම ප්‍රදේශය පුරා පැතිර යන බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශකළේ.ඡායාරූප- හපුතලේ  නයනානන්ද බුවනක