දිස්ත්‍රික්ක 20 කට නියඟයෙන් බලපෑම්

Wednesday, 12 October 2016 - 13:10

%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+20+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%91%E0%B6%B8%E0%B7%8A
දිවයිනට බලපා ඇති වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක විස්සකට අයත් පුද්ගලයින් හයලක්ෂ 48,668ක්  පීඩාවට පත්වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරන මධ්‍යස්ථානය පවසනවා.

ඉන් පුද්ගලයින් එක්ලක්ෂ 45,463ක් වාර්තා වන්නේ උතුරු මැද පළාතෙන්.

නැගෙනහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික්ක 3 හි පුද්ගලයින් එක්ලක්ෂ 33,313 ක් පීඩාවට පත්ව  සිටිනවා.