ජල සැපයුම තවදුරටත් සීමා කෙරේ

Wednesday, 12 October 2016 - 13:24

%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට අඩු පීඩනය යටතේ ජලය සැපයීමට සිදුවන බව  ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

වියළි කාලගුණය නිසා ජලාශවල ජල මට්ටම අඩුවීම හේතුවෙන් ඉල්ලුමට සරිලන ජල සැපයුමක් ලබාදීමට නොහැකි බවයි එහි සභාපති කේ.ඒ. අන්සාර් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.  

ඇතැම් දිස්ත්‍රික්කවලට කඩින් කඩ ජලය ලබාදීමට සිදුවන බවද ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.