සමාගම් 30 කට ග්‍රීන් චැනල් පහසුකම්

Wednesday, 12 October 2016 - 13:50

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+30+%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A
භාණ්ඩ නිෂ්කාෂණය කිරීමේ ප්‍රමුඛතාව සහිත ග්‍රීන් චැනල් සේවාවක් හඳුන්වාදීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ සඳහා මූලික වශයෙන් සමාගම් 30 ක් සුදුසුකම් ලබා ඇති බවයි රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ධර්මසේන කහඳව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට ප්‍රකාශ කළේ.