දුම්රියේ හැපී මියගිය පුද්ගලයෙකු හඳුනාගැනීමට පොලීසිය මහජන සහය පතයි

Thursday, 13 October 2016 - 10:55

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%A2%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92
දුම්රියේ හැපී මියගිය පුද්ගලයෙකු හඳුනාගැනීම සඳහා පොලීසිය මහජන සහය අපේක්ෂා කරනවා.

අම්බලන්ගොඩ දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී මොහු ඊයේ මෙලෙස ගැටී ඇත්තේ මාතර සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියකයි.

අවුරුදු 55 ත් 60 ත් අතර වියේ පසුවන මොහු නිල්පාට සරමකින් සහ සුදු කමිසයකින් සැරසී සිට ඇති අතර, මෘතශරීරය මේ වනවිට බලපිටිය මූලික රෝහලේ තැන්පත් තිබෙනවා.