යල කන්නයේ නෙළාගත් පළමු අස්වැන්න දළඳා සමිඳුන්ට

Thursday, 13 October 2016 - 13:09

%E0%B6%BA%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7
යල කන්නයේ නෙළාගත් අස්වැන්නේ පළමු කොටස ශ්‍රී දළදා සමිඳුන් වෙත පූජා කිරීම අද පෙරවරුවේ සිදු කෙරුණා.

ගොවීන් තමන් නෙළාගත් වී සහ අතිරේක බෝග අස්වැන්නේ පළමු කොටසෙන් සකස් කරගත් කිරි ආහාර මෙහිදී දළඳා සමිඳුන් වෙත පූජා කළ බවයි එම ස්ථානයේ සිටි හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

මෙම අවස්ථාවට වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණ අමාත්‍ය විජිත් විජිතමුණි සොයිසාද එක්ව සිටි අතර,එහිදී මාධ්‍යවේදීන් දැනට පවතින වියලි කාලගුණයත් සමඟ හානි සිදුව ඇති වගාවන් සහ පීඩාවට පත්ව ඇති ජනතාව වෙනුවෙන් ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව විමසීමක් කළා.  

අමාත්‍යවරයා එහිදී කියා සිටියේ සියලුම වැව් යළි ප්‍රතිසංස්කරණය කරමින් ජනතාවට ජලය සැපයීමේ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි.