විදුලිසැර වැදී විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයෙකු ජීවිතක්ෂයට

Friday, 14 October 2016 - 8:54

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B6%A7
රක්වාන ප්‍රදේශයේ විදුලි ට්‍රාන්ස්පෝමරයක නඩත්තු කටයුත්තක නිරත වූ විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයෙකු විදුලිසැර වැදී ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.

රක්වාන - දෙණියාය පාරේ, රක්වාන දිවිනැගුම ප්‍රජා මූල බැංකුව ඉදිරිපිට ඇති විදුලි ට්‍රාන්ස්පෝමරයේ නඩත්තුවක් සදහා ගොස් මෙලෙස විදුලිසැර වැදී ඇත්තේ තාවකාලික කම්කරුවෙකුටයි.

පැල්මඩුල්ලේ පදිංචි 42 හැවිරිදි ඔහු විදුලිසැර වැදී රක්වාන රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු ජීවිතක්ෂයට පත්වී තිබෙනවා.