සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ 5000 ක් පොලිසියට අනුයුක්ත කෙරේ

Friday, 14 October 2016 - 12:38

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+5000+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ සෙබල සෙබලියන් 5000 ක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට අනුයුක්ත කිරීමේ කටයුතු මේ දිනවල සිදුකරන බව සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් චන්ද්‍රරත්න පල්ලේගම පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය කළ විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ ජනාධිපතිවරයාගේ් නිර්දේශයකට අනුව මෙම තීරණය ගත් බවයි.