ලෝක අන්තර්ජාල සමුළුව ලබන මාසයේ

Friday, 14 October 2016 - 14:45

%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%9A
තුන්වන වතාවට පවත්වන ලෝක අන්තර්ජාල සමුළුව චීනයේ පැවැත්වීමට නියමිතයි.

මෙම සමුළුව ලබන මස චීනයේ Wuzhen, Zhejiang හිදී පැවැත්වෙනු ඇති.

චීනය අන්තර්ජාල තාක්ෂණය අතින් ලබාගෙන ඇති දියණුව මෙවර සමුළුවේදී ප්‍රදර්ශනය වනු ඇතැයි බොහෝ දෙනකු අපේක්ෂා කරනවා.

සමුළුවේ මෙවර තේමාව වී ඇත්තේ සයිබර් "අවකාශයේ දී පොදු අනාගතය පිළිබඳ ප්‍රජාවක් ගොඩනැගීම"යන්නයි.

සයිබර් අවකාශයේ දී ආර්ථිකය, සංස්කෘතිය, නියාමනය ඇතුළු මාතෘකා ගණනාවක් මෙවර සමුළුවේදී සාකච්ඡා කරනු ඇති.