නොරොච්චෝලේ බිද වැටීම නිසා නතර වූ විදුලි සැපයුම් යථා තත්ත්වයට

Saturday, 15 October 2016 - 13:17

%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%A7
නොරොච්චෝලේ ලක් විජය බලාගාරයේ විදුලි ජනන කටයුතු නතර වීම හේතුවෙන් ඇන හිට තිබූ විදුලි සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කර තිබෙනවා.

තාප බලාගාරයේ බිද වැටීමත් සමග උතුර, උතුරුමැද හා නැගෙනහිර පළාතේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට මෙන්ම දිවයිනේ තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට විදුලි සැපයුම නතර වුණා.

එහෙත් දැන් එම ප්‍රදේශවලට සාමාන්‍ය පරිදි විදුලිය සැපයුම් සිදුකෙරෙන බවයි විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන කියා සිටියේ.

කෙසේ වෙතත්, නොරොච්චෝලේ බලාගාරයේ විදුලි ජනන කටයුතු තවදුරටත් අක්‍රියව පවතිනවා.