භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළදපොලේ විෂමතා - මුදල් මණ්ඩලය කඩිනමින් පියවරකට සැරසේ

Saturday, 15 October 2016 - 18:15

%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8F+-+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%9A
භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළදපොල තුළ ප්‍රාථමික වෙළදුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ තියුණු විෂමතා මෙන්ම, ඔවුන්ගේ ගණුදෙනු රටාවේ ද ගැටලු පවතින බව මහබැංකු මුදල් මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ මේ වසරේ මාර්තු 31 න් අවසන් වන වසරක කාලය සහ අගෝස්තු 31 න් අවසන් වූ මාස 05 ක කාලය තුළ ප්‍රාථමික වෙළදුන්ගේ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය පිළිබද අතුරු වාර්තාව අවධානයට ලක් කරමින්.
බැදුම්කර ගණුදෙනු ගැටලුව ඇතුළු කරුණු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට ඊයේ (14) විශේෂ මුදල් මණ්ඩල රැස්වීමක් පැවැත්වුණා.

එහිදී ප්‍රාථමික වෙළඳුන්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ විෂමතා සහ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙළදපොල තුළ ඔවුන්ගේ ගණුදෙනු රටාවේ පවතින ගැටලු සම්බන්ධයෙන් ද විශේෂ අවධානයක් යොමුවූ බවයි මහබැංකු මුදල් මණ්ඩලය නිවේදනය කළේ.

එසේම, ඊට අදාළව දැනට සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණ වාර්තා ක්‍රියාවලිය කඩිනමින් නිම කරන ලෙස මුදල් මණ්ඩලය අදාළ පාර්ශවයන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් තීරණය කිරීම සදහා එය වැදගත් වන බව මුදල් මණ්ඩලයේ අදහසයි.