මහනුවර - දෙල්තොට පොළොව රත්වේ

Monday, 17 October 2016 - 7:42

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+-+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7++%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%9A
මහනුවර - දෙල්තොට - බෝපිටියවත්ත ප්‍රදේශයේ අතහැර දැමූ කුඹුරක මතුපිට පස් තට්ටුවේ අසාමාන්‍ය ලෙස රත්වීම සම්බන්ධයෙන් භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් සඳහන් කළේ පසුගිය දිනවල වර්ෂාව ඇද හැලුනද සති තුනක සිට මෙම තත්ත්වය පවතින බවයි.  

මේ හේතුවෙන් එම භූමිය අවට වියලී ගිය තෘණ දැවී ගොස් තිබෙන අයුරුද දක්නට ලැබෙනවා.