මොසුල්, IS ග්‍රහණයෙන් මුදාගැනීමට තීරණාත්මක මෙහෙයුමක්

Monday, 17 October 2016 - 8:48

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%2C+IS+%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉරාකයේ මොසුල් නගරය IS ග්‍රහණයෙන් මුදාගැනීමට තීරණාත්මක මෙහෙයුමක් ආරම්භ කිරීමට එරට රජය සූදානම් වනවා.

ඇමරිකාවේ සහය ඇතිව මෙම මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ.

විශාලත්වය අතින් දෙවන තැන හිමිවන මොසුල් නගරය 2014 වසරේ සිට IS ග්‍රහණයේ පවතිනවා.

ඒ අනුව එම නගරය මුදාගැනීමට හැකිවුවහොත් එය IS ත්‍රස්ත සංවිධානයේ දරුණුතම පසුබෑමක් බවයි වාර්තාවන්නේ.  

මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර ඇති එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසා ඇත්තේ මෙවැනි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කළහොත් මිලියනයකට අධික ජනතාවකට ඉන් බලපෑම් ඇතිවිය හැකි බවයි.