කළුතර ප්‍රදේශ රැසකට පැය 10 ක ජල කප්පාදුවක්

Monday, 17 October 2016 - 9:09

%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+10+%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කළුතර - කෙත්හේන ජල පවිත්‍රාගාරයේ නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද උදෑසන අටේ සිට පස්වරු හය දක්වා පැය දහයක කාලයක් ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව වාද්දුව, පොතුපිටිය, වස්කඩුව, කළුතර - උතුර, දකුණ, නාගොඩ, බෙන්තොට, පයාගල බේරුවල සහ මග්ගොන යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටවනු ඇති.

එමෙන්ම කළුවාමෝදර, මොරගොල්ල, දර්ගා නගරය, අලුත්ගම, බෝම්බුවල සහ පිලමිනාවත්ත යන ප්‍රදේශවලටද මෙලෙස ජල සැපයුම අත්හිටවනවා.