ටෙලිකොම් මෑන්පවර් සේවකයින් දෙදෙනෙකු කුළුණක් මත නැගී විරෝධතාවක

Monday, 17 October 2016 - 10:14

%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%AD+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A
මෑන්පවර් සේවකයින් දෙදෙනෙකු කොළඹ - කොටුව - ටෙලිකොම් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ මත නැගී මේ වනවිට විරෝධතාවක නිරතවනවා.

ඒ, තමන් ඇතුලු මෑන්පවර් සේවකයින් කඩිනමින් ස්ථීර  කරන ලෙස බල කරමින්.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශය මේ පිළිබඳව කොටුව පොලීසියෙන්ද විමසීමක් කළ අතර, එහි ප්‍රකාශකයෙකු කියා සිටියේ අදාළ ස්ථානය වෙත නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් පිටත්ව ගොස් ඇති බවයි.

තම ගැටලුවට ලිඛිත පිළිතුරක් ලබාදෙනතුරු එහි රැඳී සිටින බව විරෝධතාවට එක්ව සිටින  සේවකයෙකු සඳහන් කළා