චීනයෙන් අභ්‍යවකාශ යානාවක් උඩු ගුවනට

Monday, 17 October 2016 - 10:25

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%A7
චීනය මිනිසුන් දෙදෙනෙකු සහිත අභ්‍යවකාශ යානාවක් උඩු ගුවනට යවා තිබෙනවා.

උතුරු චීනයේ ජිකුවාන් අභ්‍යකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් උඩු ගුවනට යවා ඇති මෙම යානාව දින 30 ක කාලයක් අභ්‍යවකාශයේ රැඳී සිටිනු ඇති බවයි එරට වාර්තා සඳහන් කළේ.

චීනය සඳට සහ අඟහරු වෙත මිනිසුන් යැවීමේ පියවරෙහි අත්හදාබැලීමක් ලෙස මෙම යානාව උඩුගුවනට යවා ඇති බව එම වාර්තාවල වැඩිදුරටත් සඳහන්.