ටෙලිකොම්, මෑන් පවර් සේවකයන් තවමත් කුළුණ මත

Tuesday, 18 October 2016 - 7:53

%E0%B6%A7%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%2C+%E0%B6%B8%E0%B7%91%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%B8%E0%B6%AD
තම සේවය ස්ථීර කරන ලෙස ඉල්ලා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සේවකයින් තුන්දෙනෙකු කොළඹ - කොටුව - ටෙලිකොම් සම්ප්‍රේෂණ කුළුණ මත නැගී ආරම්භ කළ විරෝධතාවය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි.

මෙම විරෝධතාව ඊයේ උදෑසන 8ට පමණ ආරම්භ වූ අතර විරෝධතාකරුවන් රැය පහන් කර ඇත්තේ ද අඩි 200ක් පමණ උසැති මෙම කණුව මතයි.

තමන්ට ලිඛිත පිළිතුරක් ලැබෙනතුරු සම්ප්‍රේෂණ කුළුණේ මෙලෙස අඛන්ඩව විරෝධතාවයේ නිරත වන බවයි ඊට එක්ව සිටි පුද්ගලයෙකු අද උදෑසන හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සඳහන් කළේ.