චීනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට යුද ආධාර

Tuesday, 18 October 2016 - 8:29

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AF+%E0%B6%86%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB
ශ්‍රී ලංකාවට චීන රෙන්මින්බි මිලියන මිලියන 120ක් වටිනා යුද ආධාර ලබාදීමට චීනය එකඟ වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම මෙරටට මුර සංචාර යාත්‍රාවක් ලබාදීම සඳහා ද චීනය ගිවිසුම්ගත වුණා.

ඒ, ආරක්ෂක ලේකම් කරුණාසේන හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු මෙරට ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් චීනයේ සිදුකළ සංචාරයේදියි.

ආරක්ෂක ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතාව වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා සිදුකළ මෙම සංචාරයේදී ඔවුන් චීන - ශ්‍රී ලංකා දෙවන ආරක්ෂක සහයෝගීතා සංවාද සමුළුවට ද එක්වුණා.

හමුදා පුහුණු සහය, තොරතුරු හුවමාරුව, ඒකාබද්ධ යුද අභ්‍යාස ඇතුළු ආරක්ෂාවට අදාළ සියලුම අංශ පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කළ බවයි ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ.