අයවැයෙන් දුගී බව තුරන් කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය-ජනපති

Tuesday, 18 October 2016 - 12:50

%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%9B%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA-%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
ඉදිරි අයවැයේදී මෙරට දුගී බව තුරන් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

නීලහරිත යුගයක් සම්මන්ත්‍රණය සහ 5 වන ආසියා ශාන්තිකර කලාපීය දේශගුණ විපර්යාස සමුළුවට අද උදෑසන එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ ලබන වසර මෙරට දුගීකම තුරන් කිරීමේ වසර බව සිහිපත් කරමින්.

තිරසාර සංවර්ධනයට ප්‍රමුඛත්වයක් ලබාදෙන රජය පරිසරයට හානිකරන පුද්ගලයන්ට සහ ආයතනවලට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹෙන බව ද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදී අවධාරණය කළා.