ඌව - වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවන, තුන්වන වසරවල සිසුන්ට යළි නිවාඩු

Tuesday, 18 October 2016 - 14:22

%E0%B6%8C%E0%B7%80+-+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94
පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ඌව - වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවන හා තුන්වන වසරවල සිසුන්ට ලබන 24 වන දා දක්වා යළි නිවාඩු ලබාදී තිබෙනවා.

එහි උපකුලපති ආචාර්ය ගාමිණී චන්ද්‍රසේකර සදහන් කළේ බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පවතින ජල හිඟය හේතුවෙන් විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිටත පිහිටි ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාරවලට ජලය සැපයීමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වී ඇති බවයි.

මේ නිසා පසුගිය 11 වන දා විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට මුල් වරට නිවාඩු ලබාදුන් අතර, ඊයේ දිනයේදී විශ්වවිද්‍යාලයේ දෙවන හා තුන්වන වසරවල අධ්‍යයන කටයුතු යළි  ආරම්භ වුණා.

එහෙත් ජල අර්බුදය තවදුරටත් පවතින බැවින් ලබන සතිය දක්වා සිසුන්ට නිවාඩු ලබාදීමට පියවර ගත් බවයි විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති ආචාර්ය ගාමිණී චන්ද්‍රසේකර තවදුරටත් කියා සිටියේ.