මොසුල් මුදාගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව

Tuesday, 18 October 2016 - 15:03

%E0%B6%B8%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%9B%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%80
ඉරාකයේ මොසුල් නගරය අයි.එස්. ත්‍රස්තවාදීන්ගෙන් යළි මුදාගැනීම සඳහා ඉරාක සහ මිත්‍ර හමුදා තවදුරටත් මෙහෙයුම්වල නිරතවනවා.

ප්‍රදේශයට ඇමරිකානු ගුවන් ප්‍රහාරද අඛන්ඩව එල්ල කරන බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් තවත් කිලෝමීටර් 40 කට වැඩි ප්‍රදේශයක් ඉරාක හමුදාවන්ට මුදාගැනීමට පවතින බව අදාළ වාර්තාවල වැඩිදුරටත් දැක්වුණා.